Be with You (2018) ปาฏิหาริย์ สัญญารัก ฤดูฝน

Be with You (2018) ปาฏิหาริย์ สัญญารัก ฤดูฝน
ปี 2018 02 ชม. 12 นาที HD IMDB: 7
เรื่องย่อ

เรื่องย่อ : เรื่องราวเกี่วกับชีวิตของชายหนุ่มที่สูญเสียภรรยาไป แต่ก่อนจะเสียชีวิต ภรรยาของเขากลับทิ้งคำสัญญาเอาไว้ว่าเธอจะกลับมาหาเขาอย่างแน่นอน และสุดท้ายปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริง เมื่อเธอได้กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งจริงๆ แต่กลับไม่หลงเหลือความทรงจำใดๆ ตอนที่ทั้งสองเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเลย

LOADING
ค้นหา